Ekokammaren

Vad är en ekokammare? Det nya medielandskapet innebär ett enormt utbud av nyheter och åsikter. Men mångfalden är ibland bara teoretisk. På nätet är det lätt att stänga in sig i en ekokammare och aldrig behöva ta del av ståndpunkter som utmanar den egna världsbilden. Med politiskt färgad nyhetsrapportering är det möjligt att välja nyhetsförmedlare efter åsikt och därmed få den egna uppfattningen bekräftad. Detta kan i sin tur leda till en farlig utveckling med ett slutet debattklimat utan källkritiskt tänkande.

Ordet ekokammare är relaterat till, men skiljt från, ordet filterbubbla som särskilt refererar till de algoritmer som, på exempelvis sociala medier, skräddarsyr våra nyhetsflöden utifrån vårt eget interagerande.


Ekokammaren syftar inte till att ge en fullständig och nyanserad nyhetsbild av Sverige och omvärlden.

Ekokammaren synliggör de ekokammare som kan skapas till följd av automatiskt individanpassade nyhetsflöden.

Ekokammaren presenterar exempel på hur vanliga personers nyhetsflöden idag kan se ut på internet och i sociala medier.

Öva upp ditt källkritiska tänkande – lär känna källorna och låt ingen lura dig! Lär dig mer om källkritik på internet.


Läs mer om Ekokammaren